Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz tags

term
tag
termín
tag
definition

equipment fitted to the unit, vehicle or item to be identified and containing the unambiguous identification, and if required some further data

NOTE 1 For special purposes the TAG can be installed in a fixed position with a mobile reader.

NOTE 2 See transponder.

definice

zařízení sloužící k identifikaci, připevněné na jednotku, vozidlo nebo položku

POZNÁMKA 1 k heslu V tagu je uložen jednoznačný identifikátor a v případě potřeby další doplňková data; ve speciálních případech může být tag namontován na pevném místě, pohyblivé pak bude čtecí zařízení; viz transpondér.

standard (extrakt)