Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz tagy

termín
tag
term
tag
definice

zařízení sloužící k identifikaci, připevněné na jednotku, vozidlo nebo položku

POZNÁMKA 1 k heslu V tagu je uložen jednoznačný identifikátor a v případě potřeby další doplňková data; ve speciálních případech může být tag namontován na pevném místě, pohyblivé pak bude čtecí zařízení; viz transpondér.

definition

equipment fitted to the unit, vehicle or item to be identified and containing the unambiguous identification, and if required some further data

NOTE 1 For special purposes the TAG can be installed in a fixed position with a mobile reader.

NOTE 2 See transponder.

standard (extrakt)
termín
transpondér; tag
term
transponder, tag
definice

součást OBE, která zajišťuje komunikaci s vnějším okolím; reaguje na přijetí vhodného modulovaného nebo nemodulovaného příchozího signálu tím, že odvysílá předem určenou odpověď podle předepsaného protokolu na určeném kmitočtu

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosy mohou být napájeny energií získanou z příchozího signálu nebo z baterie umístěné ve vozidle; v kontextu systému AVI/AEI je transpondér upevněn do vozidla nebo zařízení a jeho hlavní funkcí je poskytovat informace o identitě položky, může také ale obsahovat i doplňkové informace; ve speciálních případech může být transpondér namontován na pevnou pozici a odečítán pohyblivými zařízeními.

definition

electronic transmitter/responder which responds to the receipt of suitable modulated or unmodulated downlink signals and transmits predetermined information according to predefined protocols at a predetermined frequency

NOTE The transmissions can be powered from energy obtained from the downlink or can be assisted by an on-board power supply. Forms the core, but not necessarily the only, function of an OBE. Within the AVI/AEI context it is fitted to AVI/AEI vehicle or equipment and its prime function is to provide the identity of the item, but can also contain additional information. In some special purposes transponders can be installed in fixed positions and read by mobile equipment.

standard (extrakt)