Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz target node

term
target node
termín
cílový uzel
definition

node at the end of a link towards which exploration takes place for route calculation

NOTE See also source node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the target node of a link is its destination node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the target node of a link is its origin node.

definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je cílový uzel trasy jeho konečným uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je cílový uzel startovním uzlem.

standard (extrakt)