Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz transaction

term
transaction
termín
transakce
definition

whole of the exchange of information between the roadside equipment and the on-board equipment necessary for the completion of an electronic fee collection operation over the dedicated short range communication

definice

kompletní výměna informací mezi zařízením na infrastruktuře (RSE) a palubním zařízením (OBE) nutná pro dokončení EFC operace prostřednictvím DSRC

standard (extrakt)