Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz transakce

termín
transakce
term
transaction
definice

kompletní výměna informací mezi zařízením na infrastruktuře (RSE) a palubním zařízením (OBE) nutná pro dokončení EFC operace prostřednictvím DSRC

definition

whole of the exchange of information between the roadside equipment and the on-board equipment necessary for the completion of an electronic fee collection operation over the dedicated short range communication

standard (extrakt)
termín
transakce (AVI/AEI)
term
(AVI/AEI) transaction
definice

dokončený komunikační cyklus uskutečněný během jednoho průchodu čtecí zónou

POZNÁMKA 1 k heslu Dokončeným komunikačním cyklem je míněna taková výměna informací, při které byla bezchybně předána veškerá relevantní (požadovaná) data; počet pokusů o komunikaci není pro transakci relevantní. Komunikace probíhá přes bezdrátové rozhraní.

definition

completed cycle of communication (across the air interface at reference point delta) wherein a message identifying a vehicle or item of equipment is successfully received and understood by the receiver during one passage through the read zone

NOTE The number of attempts, retries and repeats is not relevant, it is only that one fully completed identification process communication cycle is successfully completed to the extent that no communications error could be detected.