Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz transport service

term
transport service
termín
dopravní služba
definition

service used by a toll-liable vehicle in a given toll regime under the responsibility of a toll charger

definice

služba používaná vozidlem povinným platit mýtné v daném režimu mýtného v odpovědnosti konkrétního výběrčího mýtného

standard (extrakt)