Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz user

term
user
termín
uživatel
definition

individual or party that enrols in and operates within a regulated or commercial application service

EXAMPLE Driver, transport operator, freight owner, etc.

definice

<TARV> jednotlivec nebo strana zaregistrovaná a provozující regulované nebo komerční služby

POZNÁMKA 1 k heslu Existují čtyři typy uživatele: řidič vozidla, vlastník nákladu, vlastník vozidla, provozovatel vozidla.

term
user
termín
uživatel
definition

vehicle/equipment or person carrying the OBE though the point of identification with the objective of unambiguous identification of the OBE being carried

definice

vozidlo/zařízení nebo osoba používající OBE v kontrolních bodech s cílem jednoznačné identifikace daného OBE

term
service user; user (SU)
termín
uživatel služby
definition

generic term used for the customer of a toll service provider, one liable for toll, the owner of the vehicle, a fleet operator, a driver etc. depending on the context

definice

zákazník poskytovatele služby mýtného povinný platit mýtné

PŘÍKLAD Vlastník vozidla, operátor vozového parku, řidič apod.

standard (extrakt)