Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz verification

term
verification
termín
ověření
definition

confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled

definice

potvrzení prověřením a poskytnutí objektivního důkazu, že stanovené požadavky byly splněny

standard (extrakt)
term
rationale; verification
termín
zdůvodnění; ověření
definition

verification process determining that a product of each phase of the system life cycle development process fulfils all the requirements specified in the previous phase

definice

postup, který stanoví, že produkt v každé fázi svého životního cyklu splňuje všechny požadavky stanovené v předchozí fázi

standard (extrakt)