Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz vmax

termín
maximální provozní rychlost
term
maximum operation speed (vmax)
definice

maximální rychlost, při které systém následování pomalou rychlostí (LSF) ještě umožňuje kontrolu sledování

POZNÁMKA Je-li rychlost vyšší než vmax, není požadována funkce LKAS.

definition

maximum speed the LSF system can attain while in following control

NOTE LKAS is not required to function if the speed is larger than vmax.

standard (extrakt)