Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz vrstvu

termín
vrstva
term
layer
definice

podmnožina datového souboru založená na informačním obsahu

PŘÍKLAD Navigační data mohou být považována za jednu vrstvu.

definition

certain subset of a Dataset based upon information contents

EXAMPLE Route guidance data may be considered as one layer.