Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 13.3 eCall sekvence

termín
eCall sekvence
term
eCall session
definice

časová posloupnost stavů a procesů představující eCall volání na úrovni komunikační vrstvy

standard (extrakt)
termín
jedinečná referenční identifikace TPS-eCall
term
TPS-eCall unique reference identification (TPS-eCall-UID)
definice

jedinečná normalizovaná referenční identifikace přisouzená TPSP pro daný TPS-eCall

definition

unique standardised reference identification assigned by the TPSP to a given TPS-eCall

standard (extrakt)
termín
diskriminátor eCall
term
eCall flag
definice

alternativní termín pro identifikátora eCall

definition

alternative term for eCall identifier

standard (extrakt)
termín
identifikátor eCall
term
eCall identifier
definice

jeden nebo dva bity informačního prvku (diskriminátor/flag) obsažené v nastavení tísňové zprávy, které mohou být použity mobilní sítí k filtrování a směrování automaticky nebo manuálně aktivovaných eCall volání k příslušnému PSAP

definition

one of two mandatory information element bits (flags) included in the emergency call set-up message that may be used by the mobile network to filter and route automatically and manually initiated eCalls to a designated PSAP

standard (extrakt)
termín
potvrzení linkové vrstvy
term
link layer acknowledgement (LL-ACK)
standard (extrakt)
termín
push adresa pro TSD na straně PSAP
term
PSAP emergency TSD-push address
definice

bezpečné URL poskytnuté PSAP, které umožní pověřenému oznamovateli (notifikátoru) TPS-eCall použít push technologie pro soubor dat TPS-eCall, včetně jedinečné referenční identifikace TPS-eCall pro tento PSAP (viz EN 16102)

definition

secure URL provided by a PSAP, which allows an approved TPS-eCall notifier to push a TPS-eCall set of data, including a TPS-eCall unique reference identification, to this PSAP (see EN 16102)

standard (extrakt)