Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14.6 Bezpečnost přenášených a sdílených dat a informací

termín
šifrování
term
encryption
definice

funkce transformující data prostřednictvím kryptografie tak, aby byla nedešifrovatelná kýmkoliv jiným než oprávněným odesílatelem a příjemcem

definition

function of transforming data by the discipline of cryptography so as to make the data undecipherable to anyone other than the legitimate sender and receiver

standard (extrakt)
termín
zařízení pro monitoring porušování legislativy
term
Law Enforcement Monitoring Facility (LEMF)
standard (extrakt)
termín
šifrovací data
term
encryption data
definice

data určená k zašifrování

definition

data used for the purpose of encryption

standard (extrakt)
termín
regulační informace
term
regulatory information (RI)
definice

skupina regulačních požadavků na rušení rádiovými vlnami

definition

set of regulatory requirements for radio wave emission

standard (extrakt)
termín
autentizace; ověření identity
term
authentication
definice

schválený proces ověřování bezpečnostních pověření

definition

ensuring that the identity of a subject or resource is the one claimed

standard (extrakt)
termín
autentizační data
term
authentication data
definice

data používaná za účelem autentizace

definition

data used for the purpose of authentication

standard (extrakt)
termín
kontrolní úřad
term
supervisory authority
definice

veřejný orgán autorizovaný pro kontrolu podle legislativních předpisů nad datovými úložišti

definition

public authority which has been authorized by national legislation or regulation to act as the supervisor for the data retention (DR) regulations and procedures in accordance with Directive 2006/24/EC

standard (extrakt)
termín
uzavřená zabezpečená řízená doména
term
Bounded Secured Managed Domain (BSMD)
standard (extrakt)
termín
uzavřená zabezpečená řízená entita
term
Bounded Secured Managed Entity (BSME)
standard (extrakt)
termín
zabezpečená databáze informací o konfiguraci sítě
term
Security Management Information Base (SMIB)
standard (extrakt)