Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 15 Přenosná zařízení v systémech ITS

termín
brána osobní stanice ITS
term
personal ITS station gateway (P-ITS-SG)
standard (extrakt)
termín
brána stanice ITS ve vozidle
term
vehicle-intelligent transport systems-station gateway (V-ITS-SG)
definice

zařízení na rozhraní ve vozidle, které slouží jako mobilní brána vozidla mezi elektronickou řídicí jednotkou (jednotkami) vozidla (ECU) a vnějším přenosným zařízením

definition

interface device in the vehicle that acts as the vehicle’s mobile gateway between the vehicle’s ECU(s) and the external nomadic device

standard (extrakt)
termín
informační služby o nemotorové a lokální dopravě poskytované do přenosného/mobilního zařízení
term
non motorized and local transport information provided to nomadic device
definice

informační služby podporující cestování nemotorovou dopravou

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stažení a aktualizaci lokální přepravní sítě, na navigaci pěších, cyklistů, hendikepovaných a zrakově postižených cestujících, na vyhledání bodů zájmu v okolí, na odeslání/přijetí lokálních komerčních informací.

standard (extrakt)
termín
informační služby poskytované mezi dvěma a více přenosnými/mobilními zařízeními
term
nomadic device-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující interakci mezi osobními stanicemi ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na zpřístupnění informace o poloze, na zapojení se do aktivity související s polohou, na sdílení dat nebo informací, na pomoc a na zrušení spojení / ukončení relace.

PŘÍKLAD Správa vozového parku, zábava, komunitní aktivity a polohové služby.

standard (extrakt)
termín
informační služby poskytované z infrastruktury do přenosného/mobilního zařízení
term
infrastructure-to-nomadic device information services
definice

informační služby na infrastruktuře poskytované prostřednictvím rozhraní mezi osobní stanicí ITS a stanicí ITS na infrastruktuře (informace o poloze, informace o poloze z centrální ITS stanice, informace o zapnutí/vypnutí polohové služby, zaslání/přijetí informace ze strany infrastruktury)

standard (extrakt)
termín
informační služby poskytované z vozidla do přenosného/mobilního zařízení
term
vehicle-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující vyšší funkcionalitu osobní stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stav vozidla, na základní informace vozidla (diagnostické informace, spotřeba paliva), na stav zařízení a zaslání informací z osobní stanice a synchronizace mezi P-ITS-S and V-ITS-S.

POZNÁMKA 2 k heslu Stanice ITS ve vozidle V-ITS-S musí být autorizována pověřenou instancí.

POZNÁMKA 3 k heslu Synchronizace dat mezi P-ITS-S a V-ITS-S proběhne při vzájemném spojení.

standard (extrakt)
termín
informační služby veřejné dopravy poskytované do přenosného/mobilního zařízení z centrální stanice ITS nebo stanice ITS na infrastruktuře
term
central ITS station-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující cestování veřejnou dopravou

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na navigaci ve veřejné dopravě, na přenos informace, na odeslání/přijetí aktuálních informací o veřejné dopravě, na odeslání/přijetí aktuálních informací o přestupech.

standard (extrakt)
termín
komunikace přenosného zařízení a vozidla
term
communication between nomadic device and vehicle
definice

přenos dat mezi přenosným zařízením a systémem ve vozidle pro poskytování služeb ve vozidle na základě jednotného rozhraní komunikace mezi jednotkou ve vozidle a přenosným zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Cílem normalizace je definovat architekturu a základní požadavky na komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou nebo jinými vozidly pomocí komunikace přenosných zařízení (např. pomocí Bluetooth) a zařízeními donesených do vozidla (např. přehrávače hudby, PDA atp.) včetně konektivity 2G, 3G nebo mobilní bezdrátové sítě.

POZNÁMKA 2 k heslu Komunikace přenosného zařízení s vozidlem má skrze komunikační rozhraní různých zařízení různými komunikačními technologiemi a protokoly poskytovat služby inteligentních dopravních systémů a multimediální služby jakými jsou informace pro cestující, informace o jízdě, asistenční systémy řidiče a služby zábavy, s využitím komunikační sítě motorových vozidel a rozhraní poskytovatelů ITS služeb.

standard (extrakt)
termín
komunikace z přenosného/mobilního zařízení do vozidla
term
nomadic and mobile devices to vehicle (N2V)
definice

přenos dat z přenosného nebo mobilního zařízení do vozidlového systému za účelem poskytnutí relevantních dat

PŘÍKLAD Mobilní zařízení v roli mobilního routeru; přenosné zařízení jako klíč ke konfiguraci vozidla nebo personalizaci vozidla.

standard (extrakt)
termín
přenosné zařízení
term
nomadic device (ND)
definice

zařízení, které umožňuje komunikační konektivitu k připojení přenosných zařízení k síti komunikačních systémů motorových vozidel

definition

device that provides communications connectivity via equipment such as cellular telephones, mobile wireless broadband (WIMAX, HC-SDMA etc.), Wi-Fi etc. and includes short range links, such as Bluetooth, Zigbee etc. to connect to the motor vehicle communications system network

standard (extrakt)
termín
služby konfigurace systému
term
system configuration services
definice

služby osobní stanice ITS umožňující konfigurovat systém

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na aktualizaci software a na aktualizaci konfigurace systému.

standard (extrakt)
termín
soubor protokolu o výkonnostním stavu vozidla
term
vehicle state of capabilities log file (VSOCLogFile)
definice

datový záznam s vícenásobnými snímkovými výpisy dat zahrnujícími předvybrané datové skupiny, který poskytuje výkonnostní stav vozidla v jeho elektronickém systému vozidla

definition

data record with multiple data snapshots including a pre-selected data set providing a vehicle capabilities status of the vehicle’s electronic system(s)

standard (extrakt)
termín
komunikace z vozidla do přenosného/mobilního zařízení
term
vehicle to nomadic and mobile devices (V2N)
definice

přenos dat z vozidla do přenosného nebo mobilního zařízení za účelem poskytnutí ITS služby cestujícím (včetně řidičů, pasažérů a chodců) s použitím jejich přenosných a mobilních zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Mezi v současné době zvažované služby a funkce patří: rozšíření možností přenosných zařízení použitím informací z vozidlových systémů, využití možností přenosného nebo mobilního zařízení ke zvýšení funkcionality ve vozidle, použití přenosných zařízení v nákladních automobilech a veřejné dopravě, optimalizace využití kapacity přenosných a mobilních zařízení pro poskytování ITS služeb a aplikace podporující poskytování ITS služeb a multimédií při použití společné metody přístupu k získání dat vozidla z komunikačního rozhraní vozidla.

standard (extrakt)
termín
kontrolka EKO
term
eco lamp
definice

kontrolka, která je zabudována do palubní desky nebo přenosného zařízení za účelem vést řidiče k co nejekonomičtější jízdě

PŘÍKLAD Zelená kontrolka/symbol bude signalizovat řízení s nízkou spotřebou paliva při konstantní rychlosti, zatímco červená kontrolka/symbol bude ukazovat vysokou spotřebu paliva, tedy výrazné zrychlení, náhlé brzdění.

definition

lamp that is implemented on the dashboard or nomadic device to guide the driver to drive the vehicle in the most economical way

EXAMPLE A green lamp/symbol will indicate high fuel efficiency driving or travelling at a constant speed while a red lamp/symbol will indicate low fuel efficiency, i.e. strong acceleration, sudden braking.

standard (extrakt)
termín
osobní stanice ITS
term
personal ITS station (P-ITS-S)
definice

implementace stanice ITS v osobním subsystému ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Osobní stanice ITS slouží k zasílání informací každého uživatele (řidičů i chodců) do ITS stanice na straně infrastruktury a přijímá varování pro řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a informace o navádění na volná parkovací místa.

POZNÁMKA 2 k heslu Osobní stanice ITS sestává z polohového modulu, komunikačního modulu, aplikačního softwaru a hardwaru. To znamená, že osobní stanice je přenosným zařízením, jako je mobilní telefon nebo přenosná navigace. V některých případech to může být i přenosné zařízení s příslušenstvím.

definition

implementation of an ITS station in a personal ITS subsystem

NOTE 1 to entry: Personal ITS station is used to send the information of each user (drivers and pedestrians) to the roadside ITS station, and receives the safety warning and parking guide service and transfers them to the users.

standard (extrakt)
termín
stanice ITS na straně infrastruktury
term
roadside ITS station (R-ITS-S)
definice

systém umístěný na silniční infrastruktuře, který v rámci určité zóny přijímá a zpracovává dopravní informace (od vozidel a chodců) a danou situaci vyhodnocuje tak, aby varoval řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a řidičům poskytnul službu navádění na volná parkovací místa

definition

system that receives and processes vehicular and pedestrian information within a certain zone and determines the situation, in order to provide the safety warning and parking guide service to vehicles and pedestrians, and that is installed at the road side

standard (extrakt)
termín
stanice ITS ve vozidle
term
vehicle ITS station (V-ITS-S)
definice

implementace stanice ITS ve vozidlovém subsystému ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Přístup do stanice ITS ve vozidle skrze bránu stanice ITS ve vozidle instalovanou ve vozidle do elektronických systémů je popsán v ISO 13185-1.

definition

vehicle ITS station implementation of an ITS-S in a vehicular ITS subsystem

standard (extrakt)
termín
tísňové služby
term
emergency services
definice

informační služby umožňující volání o pomoc

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na tísňovou službu, na zaslání informace o blížící se pomoci, na ukončení stavu tísně.

standard (extrakt)
termín
V-ITS-SG dlouhodobá paměť+J1212
term
V-ITS-SG long term memory
definice

záloha všech dat, která musí být dostupná po skončení klíčových On/Off cyklů ve vnitřní paměti

definition

storage of all data in internal memory which are required to be available after key On/Off cycles

standard (extrakt)
termín
V-ITS-SG krátkodobá paměť
term
V-ITS-SG short term memory
definice

uložení všech dat, která mají být dostupná pouze v průběhu On/Off cyklů ve vnitřní paměti

definition

storage of all data in internal memory which shall only be available during this key On/Off cycle

standard (extrakt)