Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.6 Komunikace a komunikační zařízení

termín
dopravní prostředek pozemní dopravy
term
land transport conveyance
definice

dopravní prostředek pro druhy pozemní nákladní dopravy

definition

transport means to effect the land transport sector(s) of a cargo

standard (extrakt)
termín
primární hybatel
term
prime mover
definice

jednotka tahače nebo jiného nákladního vozidla, která slouží pro přepravu přívěsů nebo návěsů, se vzájemným spojením za použití nějakého druhu mechanického zámkového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Primární hybatel se může spojovat s různými typy přívěsů nebo návěsů.

definition

heavy-duty commercial vehicle tractor unit which serves as a method of moving trailers (most often semi-trailers) by coupling to the trailer using some sort of mechanical lock system, usually a fifth wheel coupling

NOTE: Tractor units can couple to different types of trailers.

standard (extrakt)
termín
regulované komerční nákladní vozidlo
term
regulated commercial freight vehicle
definice

<TARV> vozidlo určené pro přepravu komerčního nákladu, které podléhá předpisům jurisdikce v oblasti užívání silničního systému dané jurisdikce a splnění zvláštních předpisů pro třídu komerčního nákladního vozidla, často prostřednictvím informací poskytovaných přes TARV

definition

vehicle (often but not always designed to haul commercial freight) that is subject to regulations determined by the jurisdiction as to its use on the road system of the jurisdiction in regulated circumstances, subject to certain conditions, and in compliance with specific regulations for that class of vehicle

NOTE At the option of jurisdictions this may require the provision of information via TARV or provide the option to do so.

standard (extrakt)