Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.12 Parkoviště

termín
parkoviště
term
parking – IFOPT
definice

<IFOPT> místo určené k odstavení vozidel (jako jsou auta, motocykly a jízdní kola)

definition

designated location for leaving vehicles such as cars, motorcycles and bicycles

termín
parkovací plocha
term
parking area – IFOPT
definice

<IFOPT> zóna vyznačená na PARKOVIŠTI, obsahující PARKOVACÍ MÍSTA

definition

marked zone within a PARKING containing PARKING BAYs

termín
parkovací místo
term
parking bay – IFOPT
definice

<IFOPT> místo k zaparkování jednoho vozidla

definition

place to park an individual vehicle

termín
vjezd pro vozidla na parkovišti
term
parking entrance for vehicles – IFOPT
definice

<IFOPT> vjezd pro vozidla ze silnice na PARKOVIŠTĚ

definition
termín
vstup pro cestující na parkoviště
term
parking passenger entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> vstup na parkoviště pro pěší cestující nebo další nevozidlové druhy dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Nevozidlový druh dopravy je například invalidní vozík.

definition

entrance to the PARKING for passengers on foot or other out-of-vehicle mode, such as wheelchair

termín
parkovací zařízení pro cyklisty (MODEL parkovacího zařízení)
term
cycle parking equipment (Parking Equipment MODEL)
definice
definition

a specialisation of PLACE EQUIPMENT describing CYCLE PARKING EQUIPMENT

standard (extrakt)
termín
garáž (MODEL místa vozidel a posádky)
term
garage (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

zařízení, které slouží k parkování a údržbě vozidel; PARKOVACÍ BODY v GARÁŽI se nazývají GARÁŽOVÉ BODY

definition

a facility used for parking and maintaining vehicles. PARKING POINTs in a GARAGE are called GARAGE POINTs

standard (extrakt)
termín
garážový bod (MODEL místa vozidel a posádky)
term
garage point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

podtyp PARKOVACÍHO MÍSTA, který se nachází v GARÁŽI

definition

a subtype of PARKING POINT located in a GARAGE

standard (extrakt)
termín
kapacita parkoviště (MODEL parkoviště)
term
parking capacity (Parking MODEL)
definice

vlastnosti PARKOVIŠTĚ poskytující informace o jeho KAPACITĚ

definition

PARKING properties providing information about its CAPACITY

standard (extrakt)
termín
komponenta parkoviště (MODEL parkoviště)
term
parking component (Parking MODEL)
definice
definition

generic COMPONENT of a PARKING (e.g. PARKING AREA or PARKING BAY)

standard (extrakt)
termín
parkovací bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
term
parking point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém mohou vozidla zůstat bezobslužně stát po dlouhou dobu; návrat vozidla do PARKOVACÍHO BODU značí konec BLOKU

definition

A TIMING POINT where vehicles may stay unattended for a long time. A vehicle's return to park at a PARKING POINT marks the end of a BLOCK

standard (extrakt)
termín
vlastnosti parkoviště (MODEL parkoviště)
term
parking properties (Parking MODEL)
definice

určité vlastnosti PARKOVIŠTĚ, vyjma jeho KAPACITY

definition

PARKING specific properties other than its CAPACITY

standard (extrakt)
termín
druh zařízení cykloparkování (MODEL parkovacího zařízení)
term
type of cycle parking equipment (Parking Equipment MODEL)
definice

klasifikace CYKLOPARKOVÁNÍ (různé druhy stojanů a držáků pro kola)

definition

a classification of CYCLE PARKING (e.g. racks, bars, railings, etc.)

standard (extrakt)