Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.9 Řídicí centrum

termín
řídicí centrum
term
control centre – SIRI
definice

<SIRI> ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která spravuje síť nebo sítě vozidel a jejich obslužných real-time systémů a odpovídá každému účastníkovi služby SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Odkaz uvnitř řídicího centra musí být jedinečný; vozidla a jízdy, které jsou v rozsahu řízení daného řídicího centra, jsou definovány jako místní; vozidla a jízdy, které nejsou v rozsahu řízení daným řídicím centrem, jsou definovány jako cizí.

POZNÁMKA 2 k heslu Každé řídicí centrum má jedinečný identifikátor (kód řídícího centra), který poskytuje rámec (tj. unikátní jmenný prostor) pro všechny neglobální datové odkazy, jako jsou zastávkové identifikátory, identifikátory vozidel atd.

definition

an ORGANISATIONAL UNIT that manages a network or networks of vehicles and their attendant real-time systems, and corresponding specifically to a SIRI Service Participant

NOTE Each Control Centre has a uniquely identifier, (the Control Centre Code), which provides a scope (i.e. unique namespace) for all non-global data references, such as stop identifiers, vehicle identifiers, etc. Within a Control centre, references must be unique. VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of a given Control Centre are Local; VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of an external Control Centre are Foreign.

standard (extrakt)
termín
řídicí centrum (MODEL dopravních organizací)
term
control centre (Transport Organisations MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která je odpovědná za vydávání příkazů pro řízení služby

definition

an ORGANISATION PART for an operational team who are responsible for issuing commands to control the services

standard (extrakt)
termín
místní vozidlo
term
local vehicle – SIRI
definice

<SIRI> organizační jednotka užívající systém SIRI řídicího centra a spravující vlastní vozový park a diagramy jízd a odpovědná za poskytování a aktualizaci příslušných dat

definition

a given ORGANISATIONAL UNIT, using a SIRI Control Centre system, manages its own set of Local VEHICLES and VEHICLE JOURNEYS, for which it is responsible for provisioning and updating the data

standard (extrakt)
termín
cizí vozidlo
term
foreign vehicle – SIRI
definice

<SIRI> místní vozidlo z jednoho řídicího centra, které vstoupí na určitou dobu do oblasti spravované jiným řídicím centrem (roaming)

definition

a local VEHICLE from one Control Centre that is Roaming into the area managed by another Control Centre

standard (extrakt)
termín
roaming
term
roaming – SIRI
definice

<SIRI> pohyb vozidla v prostoru, který spravuje jiné řídicí centrum; v domovském řídicím centru se jedná o místní vozidlo; v jiných řídicích centrech jde o cizí vozidlo

definition

the movement of a VEHICLE through the area managed by a different Control Centre; within its home Control Centre the vehicle is Local; in other Control Centres it is Foreign

standard (extrakt)
termín
logické vozidlo
term
logical vehicle – Transmodel
definice

<Transmodel> teoreticky dostupné vozidlo pro provozní den, u něhož se předpokládá, že bude monitorován

definition

a theoretically available vehicle resource for an OPERATING DAY, foreseen to be monitored

standard (extrakt)