Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11.4 Komponenty systému

termín
komunikační síť
term
communications network
definice

souhrn komunikace mezi OBE a dalšími částmi pokrádežového systému, což zahrnuje infrastrukturní síť a rozhraní

definition

totality of communications between the OBE and other items of the ATSVR (which includes the Infrastructure Network and all the interfaces defined EN 15213-1)

standard (extrakt)
termín
infrastrukturní síť
term
infrastructure network
definice

jeden nebo více komunikačních systémů nebo sítí, pozemních nebo satelitních, které umožňují přenos informací

definition

one or more communications systems or networks that may be ground based or space based that facilitate the transmission of information

standard (extrakt)
termín
zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR equipment
definice

zařízení, které samostatně nebo ve spojení s jiným zařízením plní jednu nebo více funkcí pokrádežového systému nebo napomáhá spojení mezi různými částmi pokrádežového systému

definition

equipment that either, individually or in combination with other equipment, performs one or more functions of an ATSVR or facilitates interfaces between the various elements of an ATSVR

standard (extrakt)
termín
komponenty třídy 1
term
class 1 components
definice

takové části systému ATSVR, které jsou vhodné pro montáž kdekoliv na vozidle

definition

parts of the ATSVR suitable for mounting in any location on a vehicle

standard (extrakt)
termín
detekční zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR detection equipment (DE)
definice

zařízení používané k vykonání různých funkcí pokrádežového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Zařízení může být pevné, přenosné nebo mobilní.

definition

equipment which is used to perform various functions of an ATSVR and which may be stationary, portable or mobile

standard (extrakt)
termín
rádiové rozhraní OBE
term
OBE air interface
definice

rozhraní, které umožňuje předávání informací mezi OBE a částí detekčního zařízení nebo infrastrukturní sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje systému ATSVR komunikovat s OBE.

definition

interface that facilitates the passing of information to and from the OBE, either to an item of Detection Equipment or to an infrastructure network, and that allows the ATSVR to interface with an OBE

standard (extrakt)
termín
indukční signály
term
inductive signals
definice

elektromagnetické signály – obvykle nižší než 30 MHz – charakterizované použitím magnetické složky signálů k spojení vozidlové jednotky OBE se čtecím zařízením pomocí elektromagnetické indukce

definition

electromagnetic signals, usually below 30 MHz, characterized by the use of the magnetic component of the signals to couple an OBE to a reader by electromagnetic induction

standard (extrakt)
termín
komponenty třídy 2
term
class 2 components
definice

takové části systému ATSVR, které jsou vhodné pro montáž pouze v kabině vozidla

definition

parts of the ATSVR that is suitable only for mounting in the passenger/boot/cabin compartment area of a vehicle

standard (extrakt)
termín
palubní zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR on-board equipment
definice

zařízení instalované v/na vozidle, jehož primárním účelem je usnadnit navracení vozidla v případě jeho odcizení; zařízení také může signalizovat odcizení a zaznamenávat činnosti určené pro detekci odcizení

definition

OBE equipment installed in or on the vehicle whose primary purpose is to allow that vehicle to be recovered in the event of theft; it may also indicate theft and record activity relevant to that detection

standard (extrakt)
termín
detektor poklesu napětí
term
voltage drop detector
definice

zařízení používané pro detekci malých změn napětí způsobených rozdílným zatížením elektrické sítě vozidla

definition

device applied to detect small changes of voltage due to variations of load on the electrical supply of a vehicle

standard (extrakt)