Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.1 Systém ve vozidle

termín
pokročilé asistenční systémy pro řidiče
term
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
definice

systémy napomáhající řidiči v procesu řízení

POZNÁMKA 1 k heslu Společně s navrženým bezpečným rozhraním HMI přispívají ke zvýšení bezpečnosti posádky vozidla a bezpečnosti v dopravě

standard (extrakt)
termín
adaptivní tempomat
term
adaptive cruise control (ACC)
definice

rozšířená verze konvenčního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v příslušné vzdálenosti ovládáním motoru a/nebo přenášeného výkonu či potenciálně aktivací brzd

definition

enhancement to conventional cruise control systems [see Conventional Cruise Control], which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and potentially the brake

standard (extrakt)
termín
konvenční tempomat
term
conventional cruise control (CCC)
definice

systém schopný udržovat řidičem nastavenou rychlost

definition

system capable of controlling the speed of a vehicle as set by the driver

standard (extrakt)
termín
adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy
term
full speed range adaptive cruise control (FSRA)
definice

rozšířená verze adaptivního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v požadované vzdálenosti na základě kontroly výkonu motoru a/nebo přenášené hnací síly a brzděním do zastavení

definition

enhancement to adaptive cruise control systems, which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brake down to standstill

standard (extrakt)
termín
funkce varování před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu
term
lane change warning function
definice

funkce zahrnující varování před slepým úhlem a přibližujícím se vozidlem

definition
standard (extrakt)
termín
pomoc při manévrování při nízkých rychlostech
term
manoeuvring aid for low speed operation (MALSO)
definice

systém, který při nízkých rychlostech (< 0,5 m/s) je schopný informovat řidiče o přítomnosti nepohybujících se překážek v bezpečné vzdálenosti od určených částí předmětného vozidla, zejména během parkování a manévrování vozidla v úzkých pasážích

definition

system which, at low speeds (< 0,5 m/s), is capable of informing the driver of the presence of stationary obstacles in particular areas in close proximity to the subject vehicle, mainly during parking and manoeuvring in narrow passages

standard (extrakt)
termín
varovné systémy překážek dopravy
term
traffic impediment warning systems (TIWS)
definice

systémy, které automaticky detekují dopravní překážky pomocí senzorů, tyto informace předávají systému dopravních operátorů a poskytují informace založené na současném stavu dopravy (vzniku dopravní zácpy) blížícím se vozidlům dříve, než jsou pro ně viditelné

definition

system that automatically detects traffic impediments by employing sensors, reports occurrences of accidents to a traffic system operator, and provides information on the presence of traffic impediments to following vehicles before the cause is visible to them

standard (extrakt)
termín
varovný systém před srážkou s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision warning systems (FVCWS)
definice

systém, který varuje řidiče před potenciální srážkou s jiným vozidlem pohybujícím se v dopředném směru předmětného vozidla, mimo prostor křižovatky

definition

systems capable of warning the driver of a potential collision with another vehicle in the forward path of the subject vehicle, excluding conditions where the subject and forward vehicle are not in the same direction of travel

standard (extrakt)
termín
varovné systémy podpory sledování bočních překážek
term
Lane Change Decision Aid Systems (LCDAS)
definice

systémy, které varují řidiče před nehodou za účelem změny jízdního pruhu

POZNÁMKA 1 k heslu Záměrem systému LCDAS je doplnit vnitřní a vnější zpětná zrcátka vozidla, při zachování jejich významu, a sledovat pohyb souběžně jedoucích vozidel (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla), a to po stranách předmětného vozidla nebo za ním v průběhu jízdy na dálnici.

standard (extrakt)
termín
funkce varování před zezadu se přibližujícím vozidlem
term
closing vehicle warning function
definice

funkce, která detekuje přibližující se vozidla z jedné nebo více zadních zón a varuje řidiče v souladu s normou ISO 17387

definition

the closing vehicle warning function is defined as a function that detects closing vehicles in one or more of the rear zones and warns the driver per the requirements given in ISO 17387

standard (extrakt)
termín
detekční systém jízdy vzad
term
reversing detection system
definice

systém, který upozorňuje řidiče v případě, že je zařazen zpětný převodový stupeň a zároveň se ve sledovaném prostoru vyskytují specifické překážky

definition

system that gives an indication to the driver, when the reverse gear is selected, whether there are objects in the monitoring range

standard (extrakt)