Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12.5 Jízdní manévry

termín
jízdní manévry
term
driving manoeuvres
definice

opatření, pohyb nebo úkon charakterizující dynamiku pohybu vozidla

standard (extrakt)
termín
prudké vybočení; náhlé vyjetí z jízdního pruhu
term
cutting out
definice

situace, při které cílové vozidlo mění jízdní pruhy zpoza předcházejícího vozidla

definition

situation in which the target vehicle changes lanes from behind a preceding vehicle

standard (extrakt)
termín
najetí na vozidlo zezadu
term
rear-end collision
definice

srážka s vpředu jedoucím vozidlem, při které přední část předmětného vozidla narazí do zádi vpředu jedoucího vozidla

definition

forward vehicle collision in which the front of the subject vehicle strikes the rear of the forward vehicle

standard (extrakt)
termín
vybočení
term
departure
definice

situace, kdy jedno z předních kol vozidla nebo přední část vozidla je mimo specifický jízdní pruh

POZNÁMKA 1 k heslu V případě tříkolových vozidel je to stejné s výjimkou toho, že kolem je myšleno jedno z kol umístěných na společné ose širší části stopy.

definition

the situation in which the outside of one of the front wheels of a vehicle or of the leading part of an articulated vehicle is crossing a specified line

NOTE In the case of a 3-wheel vehicle, it is the same except that the wheel is one of the wheels on the axle with the widest track.

standard (extrakt)
termín
vybočení v oblouku
term
curve cutting
definice

způsob řízení směřující k vnitřní straně zatáčky, které může vést k úmyslnému vybočení z jízdního pruhu

definition

act of driving to the inner side of a curve, which can lead to an intentional lane departure

standard (extrakt)
termín
vybočení z jízdního pruhu
term
lane departure
definice
definition
standard (extrakt)