Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 15.1 Komunikace přenosného zařízení a vozidla

termín
komunikace přenosného zařízení a vozidla
term
communication between nomadic device and vehicle
definice

přenos dat mezi přenosným zařízením a systémem ve vozidle pro poskytování služeb ve vozidle na základě jednotného rozhraní komunikace mezi jednotkou ve vozidle a přenosným zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Cílem normalizace je definovat architekturu a základní požadavky na komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou nebo jinými vozidly pomocí komunikace přenosných zařízení (např. pomocí Bluetooth) a zařízeními donesených do vozidla (např. přehrávače hudby, PDA atp.) včetně konektivity 2G, 3G nebo mobilní bezdrátové sítě.

POZNÁMKA 2 k heslu Komunikace přenosného zařízení s vozidlem má skrze komunikační rozhraní různých zařízení různými komunikačními technologiemi a protokoly poskytovat služby inteligentních dopravních systémů a multimediální služby jakými jsou informace pro cestující, informace o jízdě, asistenční systémy řidiče a služby zábavy, s využitím komunikační sítě motorových vozidel a rozhraní poskytovatelů ITS služeb.

standard (extrakt)
termín
komunikace z přenosného/mobilního zařízení do vozidla
term
nomadic and mobile devices to vehicle (N2V)
definice

přenos dat z přenosného nebo mobilního zařízení do vozidlového systému za účelem poskytnutí relevantních dat

PŘÍKLAD Mobilní zařízení v roli mobilního routeru; přenosné zařízení jako klíč ke konfiguraci vozidla nebo personalizaci vozidla.

standard (extrakt)
termín
komunikace z vozidla do přenosného/mobilního zařízení
term
vehicle to nomadic and mobile devices (V2N)
definice

přenos dat z vozidla do přenosného nebo mobilního zařízení za účelem poskytnutí ITS služby cestujícím (včetně řidičů, pasažérů a chodců) s použitím jejich přenosných a mobilních zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Mezi v současné době zvažované služby a funkce patří: rozšíření možností přenosných zařízení použitím informací z vozidlových systémů, využití možností přenosného nebo mobilního zařízení ke zvýšení funkcionality ve vozidle, použití přenosných zařízení v nákladních automobilech a veřejné dopravě, optimalizace využití kapacity přenosných a mobilních zařízení pro poskytování ITS služeb a aplikace podporující poskytování ITS služeb a multimédií při použití společné metody přístupu k získání dat vozidla z komunikačního rozhraní vozidla.

standard (extrakt)
termín
přenosné zařízení
term
nomadic device (ND)
definice

zařízení, které umožňuje komunikační konektivitu k připojení přenosných zařízení k síti komunikačních systémů motorových vozidel

definition

device that provides communications connectivity via equipment such as cellular telephones, mobile wireless broadband (WIMAX, HC-SDMA etc.), Wi-Fi etc. and includes short range links, such as Bluetooth, Zigbee etc. to connect to the motor vehicle communications system network

standard (extrakt)