Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 15.2 Logické členění ITS systému

termín
osobní stanice ITS
term
personal ITS station (P-ITS-S)
definice

implementace stanice ITS v osobním subsystému ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Osobní stanice ITS slouží k zasílání informací každého uživatele (řidičů i chodců) do ITS stanice na straně infrastruktury a přijímá varování pro řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a informace o navádění na volná parkovací místa.

POZNÁMKA 2 k heslu Osobní stanice ITS sestává z polohového modulu, komunikačního modulu, aplikačního softwaru a hardwaru. To znamená, že osobní stanice je přenosným zařízením, jako je mobilní telefon nebo přenosná navigace. V některých případech to může být i přenosné zařízení s příslušenstvím.

definition

implementation of an ITS station in a personal ITS subsystem

NOTE 1 to entry: Personal ITS station is used to send the information of each user (drivers and pedestrians) to the roadside ITS station, and receives the safety warning and parking guide service and transfers them to the users.

standard (extrakt)
termín
brána osobní stanice ITS
term
personal ITS station gateway (P-ITS-SG)
standard (extrakt)
termín
stanice ITS ve vozidle
term
vehicle ITS station (V-ITS-S)
definice

implementace stanice ITS ve vozidlovém subsystému ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Přístup do stanice ITS ve vozidle skrze bránu stanice ITS ve vozidle instalovanou ve vozidle do elektronických systémů je popsán v ISO 13185-1.

definition

vehicle ITS station implementation of an ITS-S in a vehicular ITS subsystem

standard (extrakt)
termín
brána stanice ITS ve vozidle
term
vehicle-intelligent transport systems-station gateway (V-ITS-SG)
definice

zařízení na rozhraní ve vozidle, které slouží jako mobilní brána vozidla mezi elektronickou řídicí jednotkou (jednotkami) vozidla (ECU) a vnějším přenosným zařízením

definition

interface device in the vehicle that acts as the vehicle’s mobile gateway between the vehicle’s ECU(s) and the external nomadic device

standard (extrakt)
termín
V-ITS-SG dlouhodobá paměť+J1212
term
V-ITS-SG long term memory
definice

záloha všech dat, která musí být dostupná po skončení klíčových On/Off cyklů ve vnitřní paměti

definition

storage of all data in internal memory which are required to be available after key On/Off cycles

standard (extrakt)
termín
V-ITS-SG krátkodobá paměť
term
V-ITS-SG short term memory
definice

uložení všech dat, která mají být dostupná pouze v průběhu On/Off cyklů ve vnitřní paměti

definition

storage of all data in internal memory which shall only be available during this key On/Off cycle

standard (extrakt)
termín
kontrolka EKO
term
eco lamp
definice

kontrolka, která je zabudována do palubní desky nebo přenosného zařízení za účelem vést řidiče k co nejekonomičtější jízdě

PŘÍKLAD Zelená kontrolka/symbol bude signalizovat řízení s nízkou spotřebou paliva při konstantní rychlosti, zatímco červená kontrolka/symbol bude ukazovat vysokou spotřebu paliva, tedy výrazné zrychlení, náhlé brzdění.

definition

lamp that is implemented on the dashboard or nomadic device to guide the driver to drive the vehicle in the most economical way

EXAMPLE A green lamp/symbol will indicate high fuel efficiency driving or travelling at a constant speed while a red lamp/symbol will indicate low fuel efficiency, i.e. strong acceleration, sudden braking.

standard (extrakt)
termín
stanice ITS na straně infrastruktury
term
roadside ITS station (R-ITS-S)
definice

systém umístěný na silniční infrastruktuře, který v rámci určité zóny přijímá a zpracovává dopravní informace (od vozidel a chodců) a danou situaci vyhodnocuje tak, aby varoval řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a řidičům poskytnul službu navádění na volná parkovací místa

definition

system that receives and processes vehicular and pedestrian information within a certain zone and determines the situation, in order to provide the safety warning and parking guide service to vehicles and pedestrians, and that is installed at the road side

standard (extrakt)