Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 15.3 Služby vycházející z komunikace P-ITS-S a ITS-S

termín
informační služby poskytované z vozidla do přenosného/mobilního zařízení
term
vehicle-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující vyšší funkcionalitu osobní stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stav vozidla, na základní informace vozidla (diagnostické informace, spotřeba paliva), na stav zařízení a zaslání informací z osobní stanice a synchronizace mezi P-ITS-S and V-ITS-S.

POZNÁMKA 2 k heslu Stanice ITS ve vozidle V-ITS-S musí být autorizována pověřenou instancí.

POZNÁMKA 3 k heslu Synchronizace dat mezi P-ITS-S a V-ITS-S proběhne při vzájemném spojení.

standard (extrakt)
termín
soubor protokolu o výkonnostním stavu vozidla
term
vehicle state of capabilities log file (VSOCLogFile)
definice

datový záznam s vícenásobnými snímkovými výpisy dat zahrnujícími předvybrané datové skupiny, který poskytuje výkonnostní stav vozidla v jeho elektronickém systému vozidla

definition

data record with multiple data snapshots including a pre-selected data set providing a vehicle capabilities status of the vehicle’s electronic system(s)

standard (extrakt)
termín
informační služby poskytované z infrastruktury do přenosného/mobilního zařízení
term
infrastructure-to-nomadic device information services
definice

informační služby na infrastruktuře poskytované prostřednictvím rozhraní mezi osobní stanicí ITS a stanicí ITS na infrastruktuře (informace o poloze, informace o poloze z centrální ITS stanice, informace o zapnutí/vypnutí polohové služby, zaslání/přijetí informace ze strany infrastruktury)

standard (extrakt)
termín
informační služby poskytované mezi dvěma a více přenosnými/mobilními zařízeními
term
nomadic device-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující interakci mezi osobními stanicemi ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na zpřístupnění informace o poloze, na zapojení se do aktivity související s polohou, na sdílení dat nebo informací, na pomoc a na zrušení spojení / ukončení relace.

PŘÍKLAD Správa vozového parku, zábava, komunitní aktivity a polohové služby.

standard (extrakt)
termín
informační služby veřejné dopravy poskytované do přenosného/mobilního zařízení z centrální stanice ITS nebo stanice ITS na infrastruktuře
term
central ITS station-to-nomadic device information services
definice

informační služby podporující cestování veřejnou dopravou

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na navigaci ve veřejné dopravě, na přenos informace, na odeslání/přijetí aktuálních informací o veřejné dopravě, na odeslání/přijetí aktuálních informací o přestupech.

standard (extrakt)
termín
informační služby o nemotorové a lokální dopravě poskytované do přenosného/mobilního zařízení
term
non motorized and local transport information provided to nomadic device
definice

informační služby podporující cestování nemotorovou dopravou

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stažení a aktualizaci lokální přepravní sítě, na navigaci pěších, cyklistů, hendikepovaných a zrakově postižených cestujících, na vyhledání bodů zájmu v okolí, na odeslání/přijetí lokálních komerčních informací.

standard (extrakt)
termín
tísňové služby
term
emergency services
definice

informační služby umožňující volání o pomoc

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na tísňovou službu, na zaslání informace o blížící se pomoci, na ukončení stavu tísně.

standard (extrakt)
termín
služby konfigurace systému
term
system configuration services
definice

služby osobní stanice ITS umožňující konfigurovat systém

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na aktualizaci software a na aktualizaci konfigurace systému.

standard (extrakt)