Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.2 Zařízení ve vozidle

termín
skutečné zařízení vozidla
term
actual vehicle equipment – Transmodel
definice

<Transmodel> položka zařízení určitého typu, která je skutečně dostupná v jednotlivém VOZIDLE

definition

item of equipment of a particular type actually available in an individual VEHICLE

termín
hlasové komunikační zařízení
term
audio communicator
definice

zařízení zajišťující hlasovou informaci zejména pro nevidomé a slabozraké

definition

provides the speech output of the visual information, particularly for the partially sighted and blind

standard (extrakt)
termín
vozidlová sběrnice
term
on-board transmission bus (OBTB)
definice

sběrnice, která umožňuje řízení AAS (systému akustického hlášení) pomocí palubního řadiče palubního informačního a řídicího systému (VBICS)

definition

enables the control of IVMS by the board controller of the Vehicle Board Information and Control System (VBICS)

standard (extrakt)
termín
arbitr sběrnice
term
bus arbiter
definice

virtuální objekt, který řídí tok dat na sběrnici a/nebo obvolává zařízení připojená na sběrnici

POZNÁMKA 1 k heslu Funkci arbitra může vykonávat jakékoliv zařízení připojené na sběrnici, pokud to jeho programové vybavení umožňuje; v případě vozidlové sběrnice je tato funkce přidělena zpravidla palubnímu počítači (řadiči sběrnice).

definition

bus master, which controls flow of data transmission on the bus and/or polls the bus members (slaves)

NOTE Intelligent network node should be able to include bus arbiter functionality. No separate bus arbiters requested, as software may be included in node-software.

standard (extrakt)
termín
WORLDFIP
term
WORLDFIP
definice

sběrnice WORLDFIP podle EN 13149-1, EN 13149-2, TS 13149-3 a EN 50170-3, přičemž fyzická vrstva odpovídá normě IEC 1158-2

definition

a fieldbus network protocol designed to provide links between level zero (sensors/actuators) and level one (PLCs, controllers, etc.) in automation systems

standard (extrakt)
termín
CAN
term
CAN
definice

sériový komunikační protokol

POZNÁMKA 1 k heslu CAN Open je na CAN založený protokol vyšší vrstvy, který byl vyvinut jako normalizovaná vestavěná síť s vysoce flexibilními možnostmi konfigurace.

POZNÁMKA 2 k heslu CAN protokol spojové vrstvy pro sériovou komunikaci je definován v ISO 11898-1.

definition

Controller Area Network Data link layer protocol for serial communication as specified in ISO 11898-1.

standard (extrakt)
termín
CANopen
term
CANopen
definice

aplikační vrstva a komunikační profil pro sítě pracující s protokolem CAN

definition

application layer and the communication profile for CAN-based networks

standard (extrakt)
termín
digitální akustický hlásič
term
digital acoustic announcer (DAA)
definice

<Transmodel> součást AAS (systému akustického hlášení); hlásič, který slouží k hlášení názvů zastávek a sdělení, které jsou uloženy v jeho digitální paměti

POZNÁMKA 1 k heslu Digitální akustický hlásič převádí digitální data na analogový zvukový signál. Pokud jsou do digitálního akustického hlásiče integrovány funkce AAS, jsou součástí také zesilovače zvuku AAS.

definition

a part of an AAS; DAA is designed to announce the names of stops and messages which are stored in its digital memory; DAA converts the digital data into an analogue audio signal

NOTE Parts of AAS are also audio power amplifiers when the DAA is integrated with the functions of AAS.

standard (extrakt)
termín
nainstalované zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
installed equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka zařízení nainstalovaná buď pevně (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) nebo ve vozidle, tzn. přidružená k vozidlu; toto zařízení se považuje za hmotné, na rozdíl od služby (MÍSTNÍ SLUŽBA), považované za nehmotné zařízení

definition

an item of equipment either fixed (PLACE EQUIPMENT) or on board i.e. associated with vehicles. This equipment is materialised as opposed to a service (LOCAL SERVICE) considered as an immaterial equipment

standard (extrakt)
termín
účel profilu zařízení (MODEL typu vozidla)
term
purpose of equipment profile (Vehicle Type MODEL)
definice

funkční účel, který vytváří sestava určité skupiny různých typů zařízeníPROFILU ZAŘÍZENÍ VOZIDLA nebo PROFILU ZAŘÍZENÍ ZASTÁVKOVÉHO BODU

definition

a functional purpose which requires a certain set of equipment of different types put together in a VEHICLE EQUIPMENT PROFILE or STOP POINT EQUIPMENT PROFILE

standard (extrakt)