Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.3 Komunikační systémy

termín
průmyslový Ethernet
term
Industrial Ethernet
definice

ethernetový protokol použitý v průmyslovém prostředí za účelem automatického a strojového ovládání

definition

industrial Ethernet is the name given to the use of the Ethernet protocol in an industrial environment, for automation and machine control

standard (extrakt)
termín
zemské svazkové rádiové sítě
term
TErrestrial Trunked RAdio (TETRA)
definice

zemské svazkové rádiové sítě, které používají mnohonásobný přístup s časovým dělením kanálů (TDMA) se čtyřmi uživatelskými kanály na jedné rádiové nosné a odstupem 25 kHz mezi nosnými

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňují jak přenos z bodu do bodu (point-to-point), tak mezi bodem a více body (point-to-multipoint); součástí je i digitální přenos dat, ačkoli jen v nízké přenosové rychlosti.

definition

a specialist Professional Mobile Radio and two-way transceiver

NOTE 1 to entry Formerly known as Trans European Trunked RAdio.

NOTE 2 to entry It uses Time Division Multiple Access (TDMA) with four user channels on one radio carrier and 25 kHz spacing between carriers. Both point-to-point and point-tomultipoint transfer can be used. Digital data transmission is also included in the standard though at a low data rate.

standard (extrakt)
termín
TETRAPOL
term
TETRAPOL
definice

plně digitální rádiokomunikační norma pro expertní komunikační společnosti; je založen na FDMA (vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením) a používá úzkopásmový kanál pracující s odstupem kanálů 12,5 kH

definition

the name of a fully digital radio communication standard for professional communications organisations; it is based on an FDMA (frequency division multiple access) multiplex approach using a narrowband channel operating at 12,5 kHz channel spacing

standard (extrakt)
termín
druh čekárny (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of waiting room (Site Equipment MODEL)
definice
definition

a classification for WAITING ROOM EQUIPMENT

standard (extrakt)