Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.3 Charakteristiky a parametry systému

termín
autonomní režim
term
autonomous mode
definice

provozní režim palubní jednotky ve vozidle, kdy informace navádění na trasu obsahuje kompasem určený směr (vzdušnou čáru) a vzdálenost do požadovaného cíle

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto údaje lze odvodit z momentální pozice vozidla a souřadnic cílového místa. Zařízení ve vozidle může být v autonomním nebo dynamickém provozním režimu. Autonomní režim je obvykle v činnosti do doby před dosažením prvního vysílače a po opuštění bodu výjezdu ve směru cíle.

definition

is the mode of operation of the vehicle equipment in which the guidance information comprises the compass ("crow-fly") direction and distance to the chosen destination; this can be derived from the vehicle current position and the co-ordinates of the destination; the vehicle unit may be in either Autonomous Mode or Guided Mode of operation; usually the Autonomous Mode occurs before reaching the first beacon and after reaching the Departure Point for the destination

standard (extrakt)
termín
integrita
term
integrity
definice

vlastnost spolehlivosti, která spočívá v bezchybnosti informace dodávané lokalizačním modulem

POZNÁMKA 1 k heslu Kvalita poskytnuté informace se hodnotí na základě pravděpodobnosti, kdy požadované výkonové parametry nejsou degradovány nedetekováním poruchy; proto integrita TTI zahrnuje opatření odhadu chyb pro specifické parametry. Odhadované chyby musí být udržovány během určitých limitů se specifikovanými pravděpodobnostmi (pravděpodobnost zmeškané detekce (PMD), pravděpodobnost planého poplachu (PFA). Integrita také zahrnuje zabezpečení upozorňující, že systém by neměl být použit pro zamýšlenou operaci v případě, kdy jsou překročeny stanovené limitní hodnoty chyb.

definition

designed such that any modification of the electronically stored information, without proper authorization, is not possible

standard (extrakt)
termín
parametr zprávy
term
parameter message
definice

zpráva přenášená FCD serverem do plovoucího vozidla a obsahující specifické parametry pro palubní jednotku

standard (extrakt)
termín
souvislost
term
continuity
definice

schopnost celého systému vykonat svoji funkci s požadovaným výkonem bez přerušení během požadované operace

POZNÁMKA 1 k heslu Vyhodnocuje se na základě pravděpodobnosti poskytování informací o poloze bez přerušení během trvání každé zkušební jízdy.

standard (extrakt)