Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 4.8 Obecné pojmy

termín
bude sděleno
term
to be announced (Tba)
termín
nepřiřazená hodnota
term
unassigned value (UAV)
termín
práva k duševnímu vlastnictví
term
Intellectual Property Right(s) (IPR)
termín
rezervováno pro budoucí užití
term
Reserved for Future Use (RFU)
termín
světový geodetický systém 1984
term
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
standard (extrakt)