Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 8.1 Komunikace

termín
1. vrstva DSRC
term
layer 1 of DSRC (L1)
standard (extrakt)
termín
2. vrstva DSRC
term
layer 2 of DSRC (L2)
standard (extrakt)
termín
mezivrstvý management
term
interlayer management
definice

soubor komunikačních parametrů všech vrstev protokolu tak, že tvoří konzistentní komunikační protokol

definition

assembly of communication parameters of all protocol layers such that a consistent communication protocol is provided

standard (extrakt)
termín
přístupový bod služby
term
service access point (SAP)
definice

rozhraní mezi datovou spojovací vrstvou a aplikační vrstvou, které má jedinečný identifikátor spojení a umožňuje spojení mezi vrstvami

definition

interface point between data link layer and application layer that has a unique Link Identifier and that allows layers to communicate

standard (extrakt)
termín
pevné zařízení
term
fixed equipment (FE)
definice

pevně zabudované komunikační zařízení s jedním nebo více kanály pro downlink a volitelně jedním nebo více kanály pro uplink

POZNÁMKA 1 k heslu Zabudované zařízení je obvykle instalováno na stálém místě, může však být umístěno i na mobilní platformě.

definition

fixed communication facility with one or more downlink channels and, optionally, one or more uplink channels

NOTE Normally the fixed equipment is installed at a fixed location, but it may be installed on a mobile platform.

standard (extrakt)
termín
mobilní zařízení
term
mobile equipment
definice

zařízení mobilní komunikace schopné příjmu informace ze zabudovaného zařízení downlinkem nebo volitelně rovněž schopné vysílání informací zabudovaného zařízení uplinkem

POZNÁMKA 1 k heslu Mobilní zařízení je obvykle zařazeno do komunikační jednotky vozidla

definition

mobile communication facility capable of receiving information from the fixed equipment on the downlink and, optionally, also capable of transmitting information to the fixed equipment on the uplink

NOTE The mobile equipment normally corresponds to the vehicle’s communication unit.

standard (extrakt)