Seznam zkratek
1.1 Role 1.2 Aplikační charakteristiky 1.3 Obecné aplikační pojmy 1.4 Aplikační koncepty 1.5 Prvky datové komunikace 1.6 Datové typy 1.7 Datové struktury 1.8 Události spojené s výběrem mýtného 1.9 Informace 1.10 Zkoušení a certifikace
2.1 Základní pojmy a děje 2.7 Systémy 2.8 Aktéři služeb 2.9 Aktéři státního dohledu 2.10 Přepravované a přepravní subjekty 2.11 Dopravní prostředky 2.3 Informace 2.4 Identifikace a značení 2.5 Přepravní dokumenty 2.6 Komunikace a komunikační zařízení 2.2 Aplikace
3.1 Systémy veřejné dopravy osob 3.2 Zařízení ve vozidle 3.3 Komunikační systémy 3.4 Platební systém a pravidla 3.5 Organizace a provoz 3.6 Druh dopravy 3.7 Jízda vozidla 3.8 Druhy jízd vozidla 3.9 Řídicí centrum 3.10 Zastávky 3.11 Bod 3.12 Parkoviště 3.13 Uživatelské potřeby, zařízení a služby 3.14 Datový systém 3.15 Webové služby publikace a subskripce
4.1 Data 4.2 Datové struktury 4.3 Charakteristiky a parametry systému 4.4 Informace 4.5 Infrastruktura 4.6 Komunikace 4.7 Koncepty 4.8 Obecné pojmy 4.9 Role 4.10 Slovníky a registry
5.1 Propojené otevřené systémy 5.2 Účastníci komunikace 5.3 Charakteristiky přenosu 5.4 Chování komunikace 5.5 Kvalita dat
6.1 Infrastruktura 6.2 Geografický datový soubor (GDF) 6.3 Geokódování 6.4 Digitální mapová databáze 6.5 Zobrazení mapy 6.6 Multimédia 6.7 Služba
8.1 Komunikace 8.2 Charakteristiky přenosu 8.3 Ostatní pojmy
9.1 Role 9.2 Charakteristiky 9.3 Komunikace 9.4 Zařízení ve vozidle 9.5 Zařízení na infrastruktuře 9.6 Vozidlo a položky nákladu 9.7 Data 9.8 Dokumentace 9.9 Obecné pojmy
10.1 Návrh architektury 10.2 Data, datové slovníky a registry 10.3 Architektura webových služeb 10.4 Obecné pojmy
11.1 Pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel 11.2 Organizace systému ATSVR 11.3 Typy pokrádežového systému 11.4 Komponenty systému 11.5 Data
12.1 Systém ve vozidle 12.2 Prvky systému 12.3 Parametry systému 12.4 Funkční stavy systému 12.5 Jízdní manévry 12.6 Parametry pozemní komunikace
13.1 eCall – základní terminologie 13.2 Telekomunikace 13.3 eCall sekvence 13.4 eCall IVS
14.1 Komunikace vozidla 14.2 Hardwarová a softwarová zařízení pro zajištění komunikace 14.3 Zajištění přenosu dat a informací 14.4 Centrální systém 14.5 Zkoušení a certifikace 14.6 Bezpečnost přenášených a sdílených dat a informací
15.1 Komunikace přenosného zařízení a vozidla 15.2 Logické členění ITS systému 15.3 Služby vycházející z komunikace P-ITS-S a ITS-S